region-detail-title
单件重量
{{vars.unitWeight | numberFormatFloat:2,true}}公斤/{{vars.unit}}
订购数量
- {{if (vars.noBeginAmount == true)}} {{else}} {{/if}} +
{{if (vars.freeDeliverFee)}} 卖家承担运费 {{else if (vars.deliveryFee == "TEMPLATED")}}
{{each vars.freightCost as costItem index}} {{if (costItem.subTemplateType == 2 && (!vars.cashOnDeliveryOffer || vars.isForbidden))}} {{else}}

{{if (costItem.subTemplateType == 1)}}{{costItem.subTemplateName}}{{else}}{{costItem.subTemplateName}}{{/if}}

¥{{costItem.totalCost}}

{{/if}} {{/each}}
{{else if (vars.deliveryFee == "STATED" && vars.carriageDetail)}}
运费说明

{{vars.carriageDetail}}

{{/if}}

物流可在付款时进行修改,以上罗列的地区仅为预估运费所用,并不代表此商品可实际发往所有以上地区,可实际发往的地区以下单时的可供选项为准

{{if (vars.note)}}

备注:{{vars.note}}

{{/if}}
{{/if}}
{{if (vars.showFreightCost) || ((vars.showPromotionFree) && (vars.hasPromotion)=='true' && vars.countdown > 0 )}}
{{if (vars.showPromotionFree && vars.hasPromotion=='true')}}
限时包邮
0000:00:00
{{if (vars.deliveryFee == "TEMPLATED")}}
{{each vars.freightCost as costItem index}} {{if (costItem.subTemplateType == 2 && (!vars.cashOnDeliveryOffer || vars.isForbidden))}} {{else}}

{{if (costItem.subTemplateType == 1)}}{{costItem.subTemplateName}}{{else}}{{costItem.subTemplateName}}{{/if}}

¥{{costItem.totalCost}}

{{/if}} {{/each}}
{{/if}} {{else}} {{if (vars.freeDeliverFee)}} 卖家承担运费 {{else if (vars.deliveryFee == "TEMPLATED")}}
{{each vars.freightCost as costItem index}} {{if (costItem.subTemplateType == 2 && (!vars.cashOnDeliveryOffer || vars.isForbidden))}} {{else}}

{{if (costItem.subTemplateType == 1)}}{{costItem.subTemplateName}}{{else}}{{costItem.subTemplateName}}{{/if}}

¥{{costItem.totalCost}}

{{/if}} {{/each}}
{{else if (vars.deliveryFee == "STATED" && vars.carriageDetail)}}
运费说明

{{vars.carriageDetail}}

{{/if}} {{/if}}
{{/if}} {{if ( vars.isNeedShowStatisticsInfo && (vars.statisticsInfo.averageDeliverTimes || vars.statisticsInfo.logisticsDetailRatio))}}
 • 实际发货时长:{{if (vars.statisticsInfo.averageDeliverTimes)}}{{vars.statisticsInfo.averageDeliverTimes}}{{else}}暂无数据{{/if}}
 • 可跟踪物流占比:{{if (vars.statisticsInfo.logisticsDetailRatio)}}{{vars.statisticsInfo.logisticsDetailRatio}}{{else}}暂无数据{{/if}}
{{/if}}
  region-detail-activity
   日加工能力 10000 加工方式 任何方式 生产品类 电子/发光玩具
   是否有导购视频 玩具类别 其他玩具 是否跨境货源
   加工类型 包工包料

    

   打样说明

   说明 打样需要先与工厂沟通,按样衣打样需要先邮寄样衣,工厂确定能做后进行报价并告知打样完成时间,买家确认工艺材质等信息后, 确定订单并付款,收到样衣满意后再确认收货。
   打样流程

   大货说明

   说明 大货下单前请先打样,样衣是大货验货标准参考物。与工厂协商好大货订单后,买家需要自输入单价与数量进行下单。具有交期保障的 订单,买家只需输入交期保障码下单,并且工厂未按约定交期发货时会进行赔付。
   大货流程

   买家还在看

   东莞市千千玩具有限公司
   商品数量:
   185条
   特殊荣誉:
    买家保障
    企业身份认证
    暂无勋章
    在线销售产品金额等级,彰显供应商在线销售服务能力
    生产厂家
    广东 东莞
    产品名
    价格